Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jakie muszą spełnić kandydaci - kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Młody naukowiec do 35 roku życia.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Wnioski przyjmowane są co roku od 2 stycznia do 31 marca.  Okres realizacji: 36 miesięcy.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Informację wytworzył:
Karolina Helnarska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-23
Data dodania i edycji:
2018-02-08 11:14:49 :
Monika Dzięciołowska
2018-02-08 11:15:32 :
Monika Dzięciołowska
2018-02-23 11:20:07 :
Jakub Borucki