Wymiar międzynarodowy bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym oraz społeczno-kulturowym z uwzględnieniem uwarunkowań (zagrożeń i ryzyka, szans i wyzwań) współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.

Proponowane obszary tematyczne:
1. zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście ekonomicznym i społecznym;
2. wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego;
3. bezpieczeństwo kulturowe a współczesne zagrożenia i wyzwania w dobie globalizacji działań militarnych i nasilających się migracji międzynarodowych;
4. bezpieczeństwo ekonomiczne a ekonomika bezpieczeństwa i bezpieczeństwo państwa w kontekście militarnym;
5. bezpieczeństwo Polski w środowisku międzynarodowym.

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Tomasz Żyro
płk dr hab. inż. Bogdan Grenda
prof. dr hab. Janusz Zuziak
dr hab. Piotr Grochmalski
dr hab. Karolina J. Helnarska
dr Piotr Lewandowski
dr Halina Świeboda
dr Marta Gębska
dr Anna Mróz-Jagiełło

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Karolina J. Helnarska
dr Piotr Lewandowski
dr Marta Gębska
dr Halina Świeboda
dr Anna Mróz-Jagiełło
dr Cyprian Kozera
dr Paweł Stobiecki
mgr Marzena Araźna
mgr Grzegorz Klein
mgr Wiktoria Trybuł
mgr Karolina Kukla
mgr Justyna Tekień

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 22 lutego 2017 roku pod adresem: konferencja66@gmail.com

Pełny koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł. Opłata dla doktorantów wynosi 250 zł.
Istnieje możliwość przekazania artykułu do monografii w cenie 150 zł.

Ze względu na fakt, iż następnego dnia po konferencji WYMIAR MIĘDZYNARODOWY BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNO-KULTUROWEGO odbędzie się konferencja PROGNOZOWANIE W BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM, przewidujemy zniżki dla chętnych do wzięcia udziału w obu przedsięwzięciach. Koszt udziału w obu konferencjach wynosi 400 zł (300 zł dla doktorantów).

Opłatę konferencyjną proszę wpłacać do dnia 27 lutego 2017 roku na konto:
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych - ING Bank Śląski, ul. Powstańców Śląskich 106
nr 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594 z dopiskiem: „imię i nazwisko uczestnika, konferencja bezpieczeństwo”, a w przypadku zgłoszenia na obie konferencje: „imię i nazwisko uczestnika, konferencja bezpieczeństwo i prognozowanie”.

W ramach pełnej opłaty konferencyjnej zapewniamy: przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne oraz wydanie publikacji w formie monografii.

Osoby zainteresowane umieszczeniem artykułu w monografii proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej („Word”, czcionka 12, objętość do 1 arkusza wydawniczego, przypisy numerowane na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, bibliografia na końcu artykułu, krótka notka biograficzna), na adres e-mail: marzena.arazna@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017 r.

Rada Naukowa zastrzega sobie prawo wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.

Sekretarz konferencji: mgr Marzena Araźna, Akademia Sztuki Wojennej,
e-mail: marzena.arazna@gmail.com, tel. 792 490 942

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konferencji oraz w celu wydawania i publikowania pokonferencyjnych tekstów w formie artykułów oraz książek zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.

Pliki do pobrania:

  • Formularz zgłoszeniowy
    Plik Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji nt. Wymiar międzynarodowy bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego..pdf , waga pliku: [347 KB] , [Konferencja naukowa - 9 marca 2017 r. ]
  • Zaproszenie na konferencję
    Plik Zaproszenie na konferencję bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe.pdf , waga pliku: [764 KB] , [Szczegółowe informacje]