Kolegium dziekańskie

Dostępne artykuły: 4

  • Bogdan Grenda

    Dziekan: płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA

  • Kurek Sylwester

    Prodziekan: płk dr hab. inż. Sylwester T. KUREK

  • Prodziekan ds. naukowych: dr hab. Marzena TOUMI

  • Soboń Andrzej

    Prodziekan ds. studenckich: ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ