Zarządzanie kryzysowe oraz reagowanie obronne w praktyce - ćwiczenie „KRYZYS-2017”

W ramach ćwiczenia studenci mieli możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej w przedmiotowym zakresie.

Założenia do ćwiczenia oraz jego scenariusz został opracowany przez zespół pracowników Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Katedry Przygotowań Obronnych Państwa WBN ASzWoj w składzie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski, dr hab. Bogdan Michailiuk, dr hab. inż. Jarosław Solarz, ppłk dr Jacek Stempień oraz mgr Zenon Sobejko.

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności studentów w realizacji zadań i zasad działania w ramach zarządzania kryzysowego oraz reagowania obronnego na obszarze województwa oraz powiatu, a także umiejętności współpracy poszczególnych grup funkcjonalnych (osób funkcyjnych) na stanowiskach kierowania organów administracji publicznej. Ponadto doskonalono umiejętności zespołów ćwiczących w realizacji zadań stałego dyżuru (SD) oraz wybranych zadań operacyjnych na szczeblu województwa oraz starostwa powiatowego w stanie „Gotowości Obronnej Państwa Czasu Kryzysu” - przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów kierowania i aplikacji wspomagających ten proces.

Z organizacją oraz przebiegiem ćwiczenia zapoznał się dziekan WBN prof. dr. hab. Tomasz Żyro, który w towarzystwie dyrektora IBP płk dr hab. Tomasza Kośmidera odwiedził ćwiczące zespoły.

Ćwiczenie "KRYZYS 2017"

Goście wzięli udział w przygotowanej i prowadzonej przez studentów konferencji prasowej poświęconej sytuacji kryzysowej w ćwiczącym województwie i powiatach.

Ćwiczenie "KRYZYS 2017"

W ćwiczeniu „KRYZYS-2017″ założono konieczność podjęcia skoordynowanych i zaplanowanych działań realizowanych w dwóch fazach zarządzania kryzysowego: planowania oraz reagowania, na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, jaką była powódź. Tę sytuację kryzysową dopełniały inne zdarzenia jak: skażenie epidemiologiczne, ataki terrorystyczne, pożary obiektów przemysłowo-użytkowych. Równolegle realizowano określone w ćwiczeniu zadania operacyjne przekazywane do zespołów ćwiczących w ramach systemu Stałego Dyżuru.

Ćwiczenie "KRYZYS 2017"

Podsumowując, ćwiczenie miało na celu doskonalenie umiejętności studentów w zakresie podejmowania zadań i zasad ich realizacji w ramach zarządzania kryzysowego i reagowania obronnego na obszarze województwa, powiatu i gminy w stanie „gotowości obronnej państwa czasu kryzysu” oraz w sytuacji wprowadzenia drugiego i trzeciego stopnia alarmowego. Doskonalono współdziałanie poszczególnych grup i osób funkcyjnych na stanowiskach WZZK i PZZK oraz umiejętności podejmowania decyzji podczas określonych w ćwiczeniu sytuacji kryzysowych.

Uroczystego zakończenia ćwiczenia dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj płk dr hab. Tomasz Kośmider, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na coraz większą rolę wykorzystania techniki komputerowej, przez organy administracji publicznej, w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe. Podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w ćwiczeniu oraz kierownictwu ćwiczenia, a także pracownikom CSiKGW ASzWoj za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie Ćwiczenia Wydziałowego „KRYZYS-2017”.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Informację wytworzył:
Tomasz Kośmider
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Dzięciołowska
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-04
Data dodania i edycji:
2017-05-04 11:07:42 :
Monika Dzięciołowska