Zakończenie szkolenia Posłów i Senatorów RP w ramach WKO

Uroczystość odbyła się po zrealizowaniu programu szkolenia, którego głównym celem było usystematyzowanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do wykonywania zadań obronnych, podniesienia umiejętności w zakresie ich wykonywania, a także poznania zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Cel ten uzyskano przez:

  • zapoznanie z uwarunkowaniami współczesnych aspektów bezpieczeństwa narodowego;
  • zapoznanie z problematyką funkcjonowania systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny z uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością i podsystemu niemilitarnego;
  • zapoznanie z problematyką kształtowania świadomości z wywiązywania się państwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz ugruntowanie wiedzy o podstawach prawnych funkcjonowania państwa w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego;
  • ugruntowanie wiedzy z zakresu planowania obronnego w państwie;
  • ugruntowania sposobów kształtowania przekonań, poglądów, opinii i komunikowania społecznego w tematyce świadomości proobronnej.

Równolegle z procesem kształcenia realizowany był program zajęć popołudniowych, w ramach których słuchacze zapoznali są z historią i tradycjami Akademii Sztuki Wojennej oraz mieli możliwośc skorzystania z akademickich obiektów sportowych.

Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia kursu oraz odznaki pamiątkowe Wyższego Kursu Obronnego.Zobacz również:

Informację wytworzył:
Adam Zgryza
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2017-10-09
Data ostatniej zmiany:
2017-10-16
Data dodania i edycji:
2017-10-09 09:44:01 :
Weronika Kukla
2017-10-09 14:26:52 :
Monika Lewińska
2017-10-09 14:46:44 :
Monika Lewińska
2017-10-11 11:40:55 :
Weronika Kukla
2017-10-16 13:18:29 :
Weronika Kukla