Zakończenie kursu obronnego dla pracowników administracji publicznej z województwa łódzkiego – 8 czerwca 2018 r.

Inauguracji szkolenia dokonali prodziekan ds. dydaktycznych WBN płk dr hab. Sylwester Kurek oraz po. dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj ppłk dr Wojciech Sójka.

Kurs obronny 4-8.06.2018

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej na poziomie województwa, powiatu i gminy. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne oraz warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego, a także pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego zrealizowany w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Kurs obronny 4-8.06.2018

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek, który wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie obronne pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, w ramach krótkoterminowych (komercyjnych) kursów obronnych realizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
fot. Krzysztof Kowalski

Informację wytworzył:
Marian Kuliczkowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Karolina Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-22
Data dodania i edycji:
2018-06-11 08:59:41 :
Monika Dzięciołowska
2018-06-22 08:43:43 :
Karolina Grabowska