Zakończenie kursu obronnego – 29 czerwca 2018 r.

Kurs obronny 25-29.06.2018

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj obejmujące pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego.

Kurs obronny 25-29.06.2018

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.
Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek, który w towarzystwie po. dyrektora IBP  ppłk dr Wojciecha Sójki i kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs obronny 25-29.06.2018

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie obronne pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, w ramach krótkoterminowych (komercyjnych) kursów obronnych realizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
fot. Krzysztof Kowalski

Informację wytworzył:
Marian Kuliczkowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Dzięciołowska
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-24
Data dodania i edycji:
2018-07-24 09:10:50 :
Monika Dzięciołowska