Wizyta w New HQ NATO w Brukseli

NATO Bruksela

Coroczne Konferencje NCGP stanowią forum dyskusyjne stanowiące zderzenie teorii z praktyką, tj. środowiska naukowego, komponentu administracyjnego oraz militarnego.

Kilkudniowe spotkanie obejmowało cykl referatów wygłaszanych przez naukowców, żołnierzy, narodowych doradców do spraw polityki płci w siłach zbrojnych państw członkowskich, delegatów ministerstw właściwych w sprawach obronnych oraz innych osób zainteresowanych problematyką płci społeczno-kulturowej w siłach zbrojnych państw NATO oraz podejmowanych misjach i operacjach.

NATO Bruksela

Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz identyfikacja aktualnego stanu wdrażania polityki integracji płci w sojuszniczych siłach zbrojnych, jak również wypracowanie rekomendacji NATO w omawianym zakresie.

Wydarzeniu towarzyszyła Konferencja Gender in Military Operations (28.05.2018) zorganizowana przez Nordic Centre for Gender in Military Operations. Oba przedsięwzięcia miały miejsce w New HQ NATO w Brukseli, do której – w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane przez środowisko naukowe tworzące NATO Research Tasks Group pod przewodnictwem Canadian Forces College – oddelegowano dr Barbarę Drapikowską (adiunkta z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych WBN ASzWoj).

W Konferencji uczestniczyła także delegacja kobiet – żołnierzy z Polski reprezentująca środowisko wojskowe. W jej skład weszły ppłk. Beata Targońska – Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP oraz mjr Wioletta Wdowczyk-Fedorowska i mjr dr Donata Rossa.

NATO Bruksela

NATO Bruksela

Podczas Konferencji określono ramy współpracy z delegacją Polski w NCGP w zakresie problematyki służby wojskowej kobiet oraz propozycję wspólnych inicjatyw Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia - KLIKNIJ!

opr. dr Barbara Drapikowska

Informację wytworzył:
Barbara Drapikowska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Karolina Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-22
Data dodania i edycji:
2018-06-12 14:53:43 :
Monika Dzięciołowska
2018-06-13 08:17:20 :
Monika Dzięciołowska
2018-06-22 08:43:03 :
Karolina Grabowska