Szkolenie w ramach Wyższych Kursów Obronnych

Szkolenie w ramach Wyższych Kursów Obronnych

W trakcie trwania kursu słuchacze zapoznani zostaną ze sposobem wywiązywania się państwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz podstawami prawnymi dotyczących funkcjonowania państwa w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego i wojny. Szczegółowe cele szkolenia są wynikiem bieżących uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego.

Rozpoczęcie WKO

Inauguracji szkolenia dokonali: prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej płk Jerzy Laskowski, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda oraz zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa ppłk dr inż. Wojciech Sójka.

Informację wytworzył:
Andrzej Osiński
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-02-23
Data dodania i edycji:
2018-02-13 12:15:56 :
Weronika Kukla
2018-02-13 12:16:32 :
Weronika Kukla
2018-02-13 12:19:12 :
Weronika Kukla
2018-02-13 12:21:02 :
Weronika Kukla
2018-02-23 11:17:03 :
Jakub Borucki