Rozpoczęcie szkolenia WKO (11 czerwca 2018)

W trakcie szkolenia obronnego uczestnicy zapoznawani są przede wszystkim ze sposobem wywiązywania się państwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, ale także z podstawami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego i wojny. Szczegółowe cele szkolenia są wynikiem bieżących uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego.

Rozpoczęcie WKO

Inauguracji szkolenia dokonali: prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej płk Jerzy Laskowski, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda i p.o. dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa ppłk dr inż. Jacek Stempień.

Informację wytworzył:
Andrzej Osiński
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Karolina Grabowska
Data wytworzenia informacji:
2018-06-11
Data ostatniej zmiany:
2018-06-22
Data dodania i edycji:
2018-06-11 11:17:26 :
Weronika Kukla
2018-06-11 11:17:57 :
Weronika Kukla
2018-06-22 08:43:17 :
Karolina Grabowska