Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (6.11.2017 r.)

W trakcie trwania kursu w dniach 6-10 listopada 2017 r. słuchacze zapoznawani są ze sposobem wywiązywania się państwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz podstawach prawnych zapewniających ciągłość funkcjonowania państwa w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego i wojny. Szczegółowe cele szkolenia są wynikiem bieżących uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego.

Rozpoczęcie WKO

Inauguracji szkolenia dokonali: Prorektor ds. Dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej płk dr Andrzej Wochna oraz Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda.

Informację wytworzył:
Andrzej J. Osiński
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2017-11-09
Data ostatniej zmiany:
2017-11-09
Data dodania i edycji:
2017-11-09 18:17:48 :
Jakub Borucki
2017-11-09 18:21:59 :
Jakub Borucki