Rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopnia

studia stacjonarne I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia niestacjonarne I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia niestacjonarne II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Dla osób, które nie logowały się w systemie rekrutacja on-line na WBN aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów została ponownie uruchomiona.

Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:
1) podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
2) ankieta osobowa - wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
3) świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
4) kserokopia dowodu osobistego;
5) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
6) 1 fotografia format legitymacyjny 35 x 45 mm.

Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:
1) podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
2) ankieta osobowa - wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
3) odpis dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych
4) kserokopia dowodu osobistego
5) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
6) 1 fotografię format legitymacyjny 35 x 45 mm;
7) suplement do dyplomu z wyliczoną średnią z sześciu semestrów lub zaświadczenie o średniej z sześciu semestrów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej).

Dokumenty mogą zostać dostarczone do punktu rekrutacyjnego WBN:
1. osobiście przez kandydata zakwalifikowanego na studia,
2. osobę przez niego pisemnie upoważnioną,
3. przesłane drogą pocztową na adres:

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (bud. 25)
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa-Rembertów

z dopiskiem: "REKRUTACJA"

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ NA STUDIA I i II STOPNIA
- Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia – 4 października 2017
- Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej – 20 października 2017
- Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od kandydatów – 23-24 października 2017
- Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia w rekrutacji dodatkowej – 27 października 2017.

Punkt rekrutacyjny będzie czynny w dniach 23-24 października 2017, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Grafika na bazie: freepik.com/katemangostar

Informację wytworzył:
Katarzyna Klimczyk
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Dzięciołowska
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-17
Data dodania i edycji:
2017-10-04 14:48:47 :
Monika Dzięciołowska
2017-10-13 07:33:35 :
Monika Dzięciołowska
2017-10-17 07:46:38 :
Monika Dzięciołowska