Obwieszczenie Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej dotyczące ogłoszenia konkursu na funkcję prodziekana ds. naukowych WBN

Do konkursu na funkcję prodziekana ds. naukowych WBN ASzWoj, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  • który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  • jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

   Ponadto:

  • kandydatem na funkcję prodziekana ds. naukowych może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w jednostce organizacyjnej;

Zgłoszenia kandydatów na funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego przyjmowane będą do 10 lipca 2018 r. w sekretariacie Dziekana WBN (bud. 25 pok. 66) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj.

 

REKTOR-KOMENDANT

  /-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Zbigniew Hynowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-06-28
Data ostatniej zmiany:
2018-07-11
Data dodania i edycji:
2018-06-28 14:02:36 :
Jakub Borucki
2018-06-28 14:05:41 :
Jakub Borucki
2018-07-03 10:37:59 :
Karolina Grabowska
2018-07-03 10:38:28 :
Karolina Grabowska
2018-07-03 10:38:40 :
Karolina Grabowska
2018-07-03 10:39:29 :
Karolina Grabowska
2018-07-03 14:47:39 :
Jakub Borucki
2018-07-03 14:51:24 :
Jakub Borucki
2018-07-03 14:52:55 :
Jakub Borucki
2018-07-10 13:38:20 :
Monika Lewińska
2018-07-10 14:18:04 :
Jakub Borucki
2018-07-11 08:23:16 :
Jakub Borucki