Obwieszczenie Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej dotyczące ogłoszenia konkursu na funkcję dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Do konkursu na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  • który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  • jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

Ponadto:

  • kandydatem na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w jednostce.


Zgłoszenie kandydatów na funkcje kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 r. w Biurze Rektora ASzWoj (bud. 101 pok. 150) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj.

REKTOR-KOMENDANT
/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Ryszard Parafianowicz
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jagoda Gawliczek
Data wytworzenia informacji:
2017-06-16
Data ostatniej zmiany:
2017-06-22
Data dodania i edycji:
2017-06-17 20:41:35 :
Monika Lewińska
2017-06-22 12:27:27 :
Jagoda Gawliczek