O bezpieczeństwie publicznym na Uniwersytecie SWPS

Potrzebę wspólnej debaty i wymiany doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa publicznego podkreślili podczas otwarcia konferencji prof. dr hab. Teresa Gardocka (Dziekan Wydziału Prawa SWPS) oraz płk dr hab. Tomasz Kośmider (Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa).

O bezpieczeństwie publicznym

W pierwszym panelu, przygotowanym przez pracowników Katedry Bezpieczeństwa Publicznego uczestnicy konferencji przedstawili zagadnienia dotyczące prawno-organizacyjnych aspektów działań realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Moderator panelu, prof. dr hab. Witold Lidwa zwrócił uwagę na istotę a zarazem potrzebę koordynacji tych działań. Dr Klaudia Stachowiak w swoim wystąpieniu przedstawiła i podkreśliła rolę samorządu terytorialnego w tworzeniu bezpieczeństwa publicznego wskazując główne obszary aktywności organów administracji na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Z kolei dr Justyna Kurek odniosła się do działań służb, straży i inspekcji realizowanych w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa publicznego wskazując podstawy prawne umożliwiające ich koordynację. W ramach funkcjonujących podmiotów istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego odgrywa Policja oraz Siły Zbrojne, których zakres współdziałania podczas konferencji przedstawił doktorant Instytutu mgr Piotr Hac. Warto zwrócić uwagę na istotny aspekt bezpieczeństwa publicznego, jakim jest ochrona infrastruktury niezbędnej do zapewnienia ciągłości funkcjonowania państwa oraz potrzeb obywateli. W swoim wystąpieniu dr Zbigniew Skwarek podkreślił znaczenie działań ochronnych w tym obszarze wskazując jednocześnie rolę oraz możliwości i perspektywy wykorzystania sektora prywatnego w celu ochrony tej infrastruktury. Na zakończenie pierwszego panelu dr Krzysztof Gąsiorek odniósł się do możliwości wsparcia działań cywilnych przez Siły Zbrojne ukazując problematykę udziału wojsk w zwalczaniu i usuwaniu skutków zagrożeń.

O bezpieczeństwie publicznym

Drugi panel konferencji moderowany przez prof. Teresę Gardocką poświęcony był bezpieczeństwu społeczności lokalnych w warunkach zagrożeń. Prof. dr hab. Hubert Izdebski odniósł się do zadań samorządu terytorialnego związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców. Dr Agnieszka Fiutak przedstawiła specyfikę i skutki chorób epizootycznych oraz wskazała działania podejmowane w przypadku ich wystąpienia. Istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludności jest także bioterroryzm w żywności, o czym przekonywał dr Michał Rudy podkreślając potrzebę wprowadzenia skutecznych działań ochronnych zarówno na etapie produkcji żywności, jak również podczas jej dystrybucji. Utrzymując dyskusję w obrębie zagrożeń zdrowotnych, dr Paweł Kowalski wskazał na oddziaływanie chorób zakaźnych na bezpieczeństwo społeczności lokalnych, a także na problematykę walki z tymi zagrożeniami.

O bezpieczeństwie publicznym

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony środowisk naukowych reprezentujących nauki prawne oraz nauki o bezpieczeństwie. Uczestnikami konferencji byli także studenci Akademii Sztuki Wojennej, którzy w ten sposób mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

O bezpieczeństwie publicznym

opr. i fot. Jakub Bieniek

Informację wytworzył:
Tomasz Kośmider
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Dzięciołowska
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-05
Data dodania i edycji:
2017-12-05 07:56:31 :
Monika Dzięciołowska