Listy wstępnie zakwalifikowanych do rekrutacji na studia II stopnia (03.08.2018)

Przypominamy, że wstępna kwalifikacja nie jest równoznaczna z przyjęciem na studia, lecz oznacza poprawne przejście procesu rekrutacji. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów (zgodnie z harmonogramem rekrutacji – studia II stopnia od 06.08 do 14.08), które będą podlegały dalszemu procesowi naboru, zgodnie z przyjętymi limitami na poszczególne kierunki studiów.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze studiów. Przyjmowane będą tylko dokumenty kompletne!

Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają następujące dokumenty:
1. podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
2. ankieta osobowa - wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
3. odpis dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych oraz jego kserokopia;
4. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
5. kserokopia dowodu osobistego;
6. 1 fotografię format legitymacyjny 35 x 45 mm;
7. suplement do dyplomu z wyliczoną średnią z sześciu semestrów lub zaświadczenie o średniej z sześciu semestrów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej).

Punkt rekrutacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.30.

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do rekrutacji na studia II stopnia znajdują się w PLIKACH DO POBRANIA.

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Katarzyna Klimczyk
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Dzięciołowska
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-03
Data dodania i edycji:
2018-08-03 07:35:57 :
Monika Dzięciołowska
2018-08-03 08:40:59 :
Jakub Borucki
2018-08-03 09:20:25 :
Monika Dzięciołowska