LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA I STOPNIA (27.07.2018)

***

Informujemy, że na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego zostanie uruchomiona rekrutacja dodatkowa na następujące kierunki:

ADMINISTRACJA studia stacjonarne I stopnia
ADMINISTRACJA studia niestacjonarne I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE studia stacjonarne I stopnia
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE studia niestacjonarne I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA studia stacjonarne I stopnia
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA studia niestacjonarne I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia niestacjonarne I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia niestacjonarne I stopnia

Dla osób, które nie logowały się w systemie rekrutacja on-line na WBN aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów zostanie ponownie uruchomiona 4.08.2018 r.

Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:
1) podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
2) ankieta osobowa – wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
3) świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz kserokopia świadectwa;
4) kserokopia dowodu osobistego;
5) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
6) 1 fotografia format legitymacyjny 35 x 45 mm.

Listy osób przyjętych na studia I stopnia znajdują się w PLIKACH DO POBRANIA.

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Katarzyna Klimczyk
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-27
Data dodania i edycji:
2018-07-27 11:17:11 :
Jakub Borucki
2018-07-27 12:23:52 :
Jakub Borucki