Konferencja metodyczna Wyższych Kursów Obronnych

konferencja metodyczna

W konferencji udział wzięli: prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski, przedstawiciele Departamentu Strategii i Planowania Obronnego płk dr Mariusz Wojciszko, płk dr Cezary Sochala, Krzysztof Puka, przedstawiciel Departamentu Administracyjnego ppłk Tomasz Gruba, kwestor-zastępca kanclerza Akademii Sztuki Wojennej dr Małgorzata Ewa Milian-Pogonowska, prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. inż. Sylwester Kurek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk dr hab. Tomasz Kośmider, kierownik Katedry Przygotowań Obronnych dr hab. inż. Marian Kuliczkowski oraz wykładowcy prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek i dr inż. Krzysztof Gasiorek.

konferencja metodyczna

Prorektor ds. dydaktycznych i pełniący obowiązki dyrektora DSiPO złożyli podziękowania wszystkim zapewniającym funkcjonowanie i prowadzącym zajęcia w ramach WKO, a bezpośrednio uczestniczącym w konferencji metodycznej za twórczą dyskusję w czasie jej trwania i poświęcony czas temu przedsięwzięciu.

konferencja metodyczna

Informację wytworzył:
Andrzej Osiński
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2017-12-19
Data ostatniej zmiany:
2017-12-19
Data dodania i edycji:
2017-12-19 14:34:23 :
Jakub Borucki