Interdisciplinarity in Security Studies - Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Problematyka ta stała się przedmiotem dyskusji podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2017 r. przez Akademię Sztuki Wojennej wraz z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższą Szkołą Policji oraz partnerami zagranicznymi: Matej Bel University, Banská Bystrica (Słowacja), New Bulgarian University, Sofia (Bułgaria), Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Sibiu (Rumunia), Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo (Bułgaria), Silesian University, Opawa (Czechy).

Konferencja przygotowana w ramach projektu naukowo-badawczego kierowanego przez płk. dr. hab. Tomasza Kośmidera stanowi cykliczne przedsięwzięcie naukowe, ukierunkowane na kwestię teoretycznych i formalnych aspektów bezpieczeństwa narodowego.

Określenie tożsamości właściwej naukom o bezpieczeństwie oraz o związana z nią metodologia, paradygmaty oraz kierunki badań i kształcenia stanowi otwarty problem badawczy – zauważył dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej prof. dr hab. Tomasz Żyro, witając gości i uczestników konferencji.

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Na konieczność poszukiwania niekonwencjonalnych formuł badawczych stosowanych w naukach o bezpieczeństwie uwzględniających wpływ nowych dyscyplin naukowych – z punktu widzenia rezultatów studiów nad bezpieczeństwem – zwrócił uwagę Wiceminister Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, otwierając konferencję w obecności rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza.

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie uczynił przedmiotem swego wystąpienia przewodniczący Sekcji Nauk o Bezpieczeństwie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. dr hab. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski).

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Pierwszy panel, którego moderatorem był prof. dr hab. Ryszard Szpyra (Akademia Sztuki Wojennej), dotyczył modeli narodowych nauk o bezpieczeństwie (Security Studies). Referaty wygłosili: dr Lars Hedstrom – Swedish Defence University (Sztokholm), dr Olavi Janes z Baltic Defence College (Tartu), dr Alexander Niedermeier reprezentujący Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen-Nürnberg), prof. dr hab. Andrzej Glen (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlca), płk prof. dr Svilen Stefanov z Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnovo, mł. insp. dr Krzysztof Łojek z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr Kateřina Tvrdá z Silesian University w Opawie.

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

W panelu drugim, prowadzonym przez płk. dr. hab. Tomasza Kośmidera (Akademia Sztuki Wojennej) prelegenci: prof. dr hab. Leszek Korporowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Waldemar Kitler z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Janusz Gierszewski z Akademii Pomorskiej, dr Krzysztof Cebul z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Sylwia Jaskuła z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz prof. dr. hab. Mieczysław Poniewski, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL koncentrowali się na transdyscyplinarności badań w obszarze nauk o bezpieczeństwie.

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Trzecia część poświęcona była miejscu przygotowań niemilitarnych w środowisku bezpieczeństwa. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Marian Kuliczkowski (Akademia Sztuki Wojennej), gen. bryg. prof. dr Rudolf Urban (University of Defence, Brno), gen. bryg. prof. dr Ghita Barsan (Nicolae Bălcescu Land Forces Academy, Sibiu), płk prof. dr Svilen Stefanov (Vasil Levski National Military University), prof. dr hab. Boris Sokolov (visiting professor Akademii Sztuki Wojennej), prof. dr hab. Juliana Karakaneva (New Bulgarian University, Sofia) oraz ppłk dr Andrzej Soboń z Akademii Sztuki Wojennej.

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Problematyka zaprezentowana w czasie konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem jej uczestników (reprezentujących 12 państw), o czym świadczy zarówno ożywiona dyskusja, kończąca każdy z paneli, jak i bardzo wysoka frekwencja. Obrady podsumował prof. dr hab. Waldemar Kitler, zwracając uwagę na potrzebę poszukiwania i efektywnego wdrażania nowych formuł badawczych i edukacyjnych. Pokłosiem konferencji, której kolejne edycje są już zaplanowane, będzie publikacja zawierająca najnowsze wyniki badań odnoszące się do teoretycznych i formalnych aspektów bezpieczeństwa narodowego.

Informację wytworzył:
Tomasz Kośmider
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jagoda Gawliczek
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-05
Data dodania i edycji:
2017-05-04 12:50:46 :
Monika Dzięciołowska
2017-05-04 13:54:01 :
Monika Dzięciołowska
2017-05-04 15:03:21 :
Monika Dzięciołowska
2017-05-05 14:18:23 :
Jagoda Gawliczek