Akademia Sztuki Wojennej organizatorem VIII Spotkania Konsorcjum KONSMUND

VIII Spotkanie KONSMUNDCelem spotkania było dokonanie podsumowania czterech lat działalności, stanu realizacji umowy finansowej KONSMUND 2017 a także wizyty Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

W skład Konsorcjum wchodzą wszystkie polskie uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmus+:  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wyższa  Szkoła Oficerska Sił Powietrznych oraz lider projektu Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Konsorcjum Uczelni Mundurowych  KONSMUND zostało założone w 2014 roku przez WBN ASzWoj z inicjatywy prodziekana ds. studenckich WBN ppłk. Andrzeja Sobonia. Na potrzeby mobilności studenckich, dydaktycznych i szkoleniowych pozyskało ze środków Unii Europejskiej kwotę ponad 1,4 mln Euro.  

VIII Spotkanie KONSMUND

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego (Biuro  Erasmus+ ASzWoj) oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

Informację wytworzył:
Andrzej Soboń
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-02-09
Data ostatniej zmiany:
2018-02-23
Data dodania i edycji:
2018-02-12 10:47:50 :
Andrzej Soboń
2018-02-23 11:17:54 :
Jakub Borucki